Annonce

Annonce

Tilhørere til Økologisk Landsforenings generalforsamling lytter til en taler

De store forandringer i Økologisk Landsforening de forgangne år har vakt bekymring blandt flere medlemmer af foreningen. Arkivfoto: Jakob Brandt

Netværk af økologer udtrykker bekymring over Økologisk Landsforening

DEBAT: Den seneste tids beslutninger truffet af bestyrelsen i Økologisk Landsforening har vakt bekymring blandt flere landmandsmedlemmer, som nu har skrevet et åbent brev.

Se underskriverne af det åbne brev nederst i teksten

Kære bestyrelse i Økologisk Landsforening

Som I sikkert efterhånden er bekendt med, så er vi et netværk af medlemmer i Økologisk Landsforening (ØL), som har fundet sammen, fordi vi er bekymrede for udviklingen i vores alles ØL. Vi har derfor valgt at henvende os til jer i håbet om en åben og konstruktiv dialog.

Gennem vores netværk er vi bekendt med, at der er frustration og skuffelse blandt en del af foreningens medlemmer og langt flere end dem, som vores netværk inkluderer. Vi skriver derfor dette brev, i håbet om at vi sammen med jer i bestyrelsen kan finde en vej, så de medlemmer, der lige nu overvejer deres medlemskab, igen finder glæde og stolthed ved at være medlem af vores forening.

Bestyrelsens disponeringer de seneste par år giver (berettiget eller uberettiget) indtryk af, at medlemsdemokratiet har fået trange kår i vores forening. Vi savner simpelthen den tidligere debat-ånd i ØL, hvor store beslutninger blev grundigt debatteret, inden der blev stemt om dem.

Der pågår store organisatoriske forandringer, som ændrer ved hele ØL’s opbygning og funktion: 1) det at ”mindske” foreningen ved at tage landbrugsprojekterne ud, (2) det at opbygge en ny enhed, som ikke har status af forening, men en virksomhed med egen ledelse og (3) det at etablere et nyt organisatorisk niveau mellem bestyrelse og udvalg i form af et repræsentantskab (inkl. forslag til forandring af den demokratiske struktur).

Det hele burde og bør diskuteres meget mere bredt blandt de menige medlemmer af foreningen. 

”Jordforbindelse”

Vi er i vores netværk bekendt med, at den seneste tids beslutninger og bestyrelsens ansigt udadtil har bevirket, at en hel del af foreningens landmandsmedlemmer overvejer deres medlemskab. Der eksisterer en opfattelse af, at man har solgt ud af arvesølvet, hvorved store dele af ØL’s identitet og særegenhed sammen med de værdier, som ØL hidtil har haft, er gået tabt. En forening er mange forskellige ting - herunder samtale om og udveksling af idéudvikling, begejstring og engagement i at udvikle økologien. Men hvis medlemmerne oplever, at deres mening intet betyder, giver det ikke mening at være medlem af foreningen. 

En del landmandsmedlemmer har lige nu svært ved at se sig selv i ØL for ikke at tale om at reklamere for medlemskab af ØL over for andre nye eller potentielle økologer. Denne udvikling er vi stærkt bekymrede for, og det er vores ønske, at vi kan få skabt fornyelse af en forening, som foruden at have indflydelse på Christiansborg også er attraktiv for mange økologiske landmænd m/k, virksomheder, køkkener og ildsjæle.

Det er endvidere vores opfattelse, at involvering af unge mennesker i foreningen kræver andre tiltag og rammer for foreningsaktiviteter end dem, der forsøges p.t. Vi vil meget gerne bidrage med input til dette felt. Vi ser frem til intensiveret og fornyet dialog mellem Bestyrelse og medlemmer. 

De bedste hilsner med håbet om en fremadrettet god dialog fra:

Carsten Sørensen, Bjarne Hansen, Kristina Due, Steen Nørhede, Knud Erik Sørensen, Preben Drastrup, Inge Lis Dissing, Aage Dissing, Niels Ebbe, Jørgen Kjeldsen, Karin Stavnskær, Bjarne Larsen, Frode H. Gregersen, Niels Nørskov, Jesper Lehmann, Trine Kammersgaard, Arne Juel Jensen, Anders Lund, Ib Pedersen.

Formandskabet for Økologisk Landsforening Per Kølster, Tenna Hedeager og Sten Dissing svarer herunder på kritikken på vegne af bestyrelsen:

Kære medlemmer

Tak for jeres brev til bestyrelsen, og for jeres store engagement i foreningen, som kommer til udtryk gennem jeres bekymring for den udvikling, Økologisk Landsforening gennemgår. Vi vil starte med at erklære os enige: Debatten og dialogen er en afgørende del af foreningen – det er herigennem vi udvikler og driver foreningen fremad. Vi er også enige i, at debatten har haft bedre vilkår, end i det sidste års tid, hvor vi har været nødsaget til at mødes foran skærmene.

Lad os forsikre jer om, at vi har gjort alt, hvad der har været i vores magt for at tage vores tildelte ansvar alvorligt. Ingen beslutninger er taget uden meget grundige overvejelser, og vi står til fulde til ansvar for de beslutninger, vi I bestyrelsen har taget: Beslutninger som fører Økologisk Landsforening ind i fremtiden. Vi er stolte af, at det er lykkedes at etablere et nyt Innovationscenter for Økologisk Landbrug, som vil booste økologien – og bringe os tættere på vores målsætning om, at 30 procent af vores landbrugsareal og fødevareforbrug er økologisk i 2030.

Vi er ligeledes overbeviste om, at en ny demokratisk struktur, hvor et repræsentantskab potentielt kommer til at spille en vigtig rolle, vil betyde et medlemsdemokrati, som i langt højere grad end i dag tager højde for bredden i vores medlemsgrupper.

Men en ny struktur er som bekendt ikke vedtaget endnu. Vi skal på demokratisk vis stemme herom til generalforsamlingen i marts 2022. Indtil da vil vi hellere end gerne høre både jeres og andre medlemmers input hertil. Derfor håber vi også meget at se jer til fysiske og digitale medlemsmøder i september; måske I ligefrem selv har lyst til at være vært for et møde?

Uanset: Dialog og demokrati er vejen frem, men med demokrati følger også, at man tildeler et ansvar for beslutninger. Og det er det ansvar, vi i bestyrelsen hver dag gør os umage med at løfte på vegne af vores medlemmer.

Dette er et debatindlæg og ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ønsker du at skrive et debatindlæg til Økologisk så send det til hhk@okologi.dk. Navn og profession skal oplyses. Vi forbeholder os retten til at redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl.

Flere artikler fra samme sektion

Børn elsker dyr. Så hvad går galt?

ESSAY: Børn værdsætter dyr langt mere, end voksne gør. Deres verden er fyldt med bamser, Gurli Gris og alskens dyr, men når de vokser op, mister de forbindelsen til naturen og lærer aldrig, hvor kødet kommer fra.

06-07-2022 11 minutter Debat,   Dyrevelfærd

Folkets økologi

FORPERSONENS ORD: Den økologiske bevægelse skal have vokseværk. Det er en vision og mission, at økologien skal vokse, og derfor skal vi ud blandt folk.

06-07-2022 4 minutter Økologisk Landsforening,   Debat

Nu kan jeg endelig høste frugten af mit arbejde!

BLOG: Jeg er omsider begyndt at kunne høste de første grøntsager fra min køkkenhave. Følelsen af at spise noget, man selv har dyrket, gør det al besværet værd.

30-06-2022 3 minutter